ip pbx

Çağrı Merkezi

TEKNOLOJİ

SAPHIRA IP PBX devre ve paket anahtarlama (circuit ve packet switching) teknolojilerini entegre sunan yapıdadır.
- Devre anahtarlamalı terminal ekipmanları ( sayısal, analog telefon vb. )
- Devre anahtarlamalı dış hatlar ( E1, analog dış hat vb. )
- Paket anahtarlamalı terminal ekipmanları ( IP telefon, IP softphone vb. )
- Paket anahtarlamalı dış hatlar ( IP trunk vb. )

SANTRAL ÖZELLİKLERİ

- IP tabanlı haberleşme için 10/100 Mbps Ethernet arayüzü,
- Türk Telekom Santralleri, Diğer Telefon Santralleri ( PABX ), E1, Qsig ve PRA sinyalleşmeli sistemlerle, Sisteme entegre IP Trunk ve IP abone
- Sesli Mesaj ve Ücretlendirme sistemi
- IP üzerinden sisteme erişim
- Trunk devreleri ( IP, Analog, FCT, vb. ) sadece yetki verilmiş abonelerce kullanılabilir.
- Harici veya entegre IP DECT sistemleri bağlanabilir.
- Dâhili ve harici hatlarda bekleme esnasında müzik.
- Telefon makinelerinin zil tipleri; Dâhili arama zil sesi, Harici arama zil sesi, DID tanımlama
- Sesli Posta (Voice Mail)
- Aramaların yönlerine göre alternatif operatör ve çıkışlar üzerinden yön seçimi

ROBOT OPERATÖR VE SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ

SAPHIRA IP PBX üzerinde birden fazla robot operatör menüsü oluşturulabilir. Bu özellik ile birden fazla kuruluş için karşılama senaryoları oluşturulabilir. WEB ara yüzü üzerinden istenilen değişiklikler kolaylıkla güncellenebilir. Telefon Santraline gelen çağrılar önceden kaydedilmiş bir karşılama mesajı ile karşılanabilir ve dâhili abonenin numarası robot operatörün yönlendirmesiyle tuşlatarak aboneye ulaşılması sağlanır. Aranan abonenin meşgul olduğu durumlarda, sistem bu bilgileri sesli olarak arayan aboneye iletirken sırada kalmak için seçenek sunar, bekleme sırası sesli olarak bilgilendirilebilir.
Telefon santraline gelen çağrılarda, aranan abonenin meşgul ve cevap vermediği durumlarda, sistem bu bilgileri sesli olarak arayan aboneye iletir, meşgul/cevap vermeyen abone yerine başka bir abonenin aranabilmesine hattı kapatmadan arama/numara tuşlama imkânı sağlanabilir.
Sistem kullanıcının isteği doğrultusunda farklı mesaj senaryolarını destekler.
Karşılama mesajı kayıtları istenildiğinde sistem yöneticisi tarafından kolaylıkla değiştirilebilir.
Sistem dışarıdan arayanlara kullanıcı istekleri doğrultusunda hazırlanmış bir takım bilgileri doğrudan verebilir. Abonelere sesli postalar bırakılabilir.

OTOMATİK KAYIT

SAPHIRA IP PBX önceden belirlenen iç ya da dış hatların görüşmelerinin ses kayıtlarını otomatik olarak kaydedebilme özelliğine sahiptir

CTI UYGULAMALARI

SAPHIRA IP PBX aboneleri bilgisayar ile telefonlarını entegre şekilde kullanabileceklerdir. Bu aboneler
Bilgisayarların ‘dan :
- Numara tuşlama
- Çağrı cevaplama
- Bekletme
- Aktarma
- Konferans
- Rehberden arama
- Cevapsız çağrı izleme
- Görüşme ses kaydı
- Programlanan iç ve dış hatlarının meşguliyetlerini izleme
- Bırakılan sesli postaları dinleyebilme
- İşlemlerini yapabileceklerdir.

IP (Internet Protokolü) UYGULAMALARI

SAPHIRA IP PBX

SIP ve H.323 Ses Codec ’ leri G.711, G.729 IP telefon santralindeki eko engelleyici G.168-2002 veyaG165 Uluslararası standartları H.323 ve SIP protokolleri aynı anda yer alacak ve santral bir
SIP çağrıyı H.323 cihaza (ya da tersi) yönlendirecektir. Ayrıca ISDN ve Analog harici hatlardan gelen çağrılarda belirtilen IP Network ’e (ya da tersi) yönlendirecektir.

SAPHIRA IP PBX entegre olarak H.323 veya SIP gatekeeper bulunur. H.323 veya SIP IP telefonlar, H.323 veya SIP IP softphone’ lar bağlanabilecektir. Sistem üzerinde entegre IP, Sayısal ve analog trunk kullanılabilir.

Sistemde IP hatları üzerinden dış hat iletişimde bir sorun yaşansa da PBX hizmetleri sorunsuz devam eder. Data hatlarının kopması durumunda harici aramalar alternatif harici hatlara otomatik olarak yönlendirilir (otomatik yön seçimi).

SAPHIRA IP PBX, diğer santrallerle ISDN network yapısı oluşturabilir. Oluşan bu network yapı içerisinde, ARS (otomatik yön seçimi) / LCR ( en ucuz yön seçimi ) vasıtasıyla tek numara planı doğrultusunda santral abonelerinin birbirlerini ön numara çevirmeden doğrudan araması sağlanır.

ABONE ÖZELLİKLERİ

Bilgi Alma ve Transfer: Aboneler görüşme yaparken bu görüşmeyi beklemeye alarak dâhili ve harici bir numarayı arayıp, geri dönebilir veya beklemedeki hattı görüşmekte oldukları ikinci hatta aktarabilir. Bütün aboneler, kendilerine gelen ve operatör tarafından kendilerine aktarılan dış hattı, başka bir dâhili aboneye aktarabilir.

ARAYA GİRME

Aranan abone meşgul olduğunda, arayan abone yetkisi yeterli ise bir kod çevirerek araya girebilecek, görüşme yapmakta olan taraflar araya girildiği konusunda kısa bir ton ile uyarılacaktır. Araya giren abone telefonu kapattığında araya girilmiş olan görüşme kesilmeyecektir.

BEKLEYEN ÇAĞRI

Abone bir görüşme halindeyken, telefonuna gelen diğer çağrının numarasını, eğer numara
Hafızaya kayıtlı ise ismini telefonunun ekranından görebilir.

ACİL HAT VEYA GECİKMELİ ACİL HAT

Numara çevirmeksizin telefon ahizesini kaldırır kaldırmaz daha önceden tanımlanmış bir hatta (Acil Hat) otomatik olarak ulaşılabilir.

ÇAĞRI YÖNLENDİRME

Abone, kendisine gelecek çağrıları başka bir aboneye yönlendirebilir. Programlanabilir bir sürede cevaplanmamış bir çağrı, grup içerisindeki diğer aboneye otomatik olarak yönlenecektir. İstenirse yönlendirdiği yerden farklı bir aboneye de yeni yönlendirme yapabilecektir. Yönlendirmeler sadece abonelere değil, herhangi bir harici numaraya da (cep Telefonu vs.) yapılabilir. Tüm yönlendirmeler belirli bir kod ile iptal edilebilecektir.

ŞİFRELİ ARAMA

ABONE, dâhili herhangi bir telefondan şifreli arama kodu ve ardından kendi dâhili numarası ve şifresini girerek, orijinal yetki seviyesini kullanıp arama yapabilir.

RAHATSIZ EDİLMEME

Servisi aktive eden abone telefonu arandığında, bir kez çalacaktır.

SIRASINA GİRME VE GERİ ARAMA

Aradığı dâhili abonenin meşgul olması durumunda abone belli bir kod çevirerek sırasına girebilecektir. Aranan abone meşguliyeti bittiğinde santral sıraya giren aboneyi telefonunu çaldırarak uyaracaktır. Abone telefonunu açtığında ise sırasına girdiği abone otomatik olarak aranacaktır.

ÇAĞRI TOPLAMA VE ÇAĞRI YAKALAMA

Aynı grup içindeki aboneler, grup içindeki başka bir telefonu kendi telefonundan sadece bir kod çevirerek cevaplayabilecektir. Grup dışındaki bir telefonu ise bir kod ve telefonu çalan abone numarasını tuşlayarak çağrıyı yakalayabilecektir.

YETKİLENDİRME

Telefon santraline bağlı dâhili abonelerin harici hat erişimleri (yetkileri), idarenin isteği doğrultusunda aşağıdaki yetki çeşitlerine göre ve farklı çıkış kodları kullanılarak her kombinasyonda programlanabilir.

- Sadece dâhili aramaya yetkili,
- Dâhili ve hususi hatları aramaya yetkili,
- Dâhili, hususi hatlar ve şehir içi aramaya yetkili,
- Dâhili, şehir içi, şehirlerarası aramaya yetkili,
- Dâhili ve GSM(FCT) aramaya yetkili,
- Dâhili ve özel haberleşme şebekesi aramaya yetkili,
- Tüm hatlara çıkabilme yetkisi

KONFERANS

Dâhili aboneler, dâhili ve harici hatlardan arayanlar ile konferans kurabileceklerdir. Konferansa katılan abonelerden herhangi biri (başlatan hariç) konferanstan ayrılmak isterse telefonunu kapatarak konferanstan çıkabilir, diğer aboneler konferansa devam edebilir ve başka aboneleri konferansa katabilir.

KONFERANS ODASI (Meet me)

ÜCRETLENDİRME ÖZELLİĞİ

İŞLETME VE BAKIM KOLAYLIĞI

SAPHIRA IP PBX ’e IP üzerinden uzaktan erişilebilecektir.
- Telefon santrallerine bütün programsal işlemler ve abone özellikleri IP üzerinden yüklenebilir.
- IP üzerinden uzaktan erişim ile:
- Santralin programlanması
- Santralin yazılımının güncellenmesi
- Çağrı kayıtlarının toplanması
- Ses Kayıtlarının indirilmesi
- Alarm ve sistem bilgilerinin toplanması
- Saklı parametrelerin yedeklenmesi ya da yedeklenen parametrelerin
- Santrale geri yüklenmesi işlemleri yapılacaktır.